Detta har hänt - köket

Köket var från början fyllt med möbler och hade ett hål i golvet i ena hörnet. De gulvita spånskivorna som täckte väggar och tak visade sig dölja grönmålad pärlspont. Det mesta av pärlsponten är dock borta nu eftersom vi ville blottlägga murstocken. Så här ser processen med spisen ut, steg för steg:
 

Så här blev det efter att väggen mot kammaren tagits bort, med spisen till höger:
 
 
 

 

Kommentera här: