Trapphålet

Igår när jag jobbade på vinden med att ta ned golvbrädor hittade jag några brädor som täckte ett hål i golvet, till ovansidan av verandans tak. Jag misstänker att det är den gamla uppgången till vinden, eftersom hela verkstadsdelen, där trappan är nu, är tillbyggd.
Uppifrån och ner: vindsgolv, gammalt innertak och nytt innertak (pärlspont):
 
 
 
 
 
 

Detta har hänt - verandan

Murstocken, som utgör en hel vägg på verandan, var täckt med pärlspont, liksom väggarna och delvis taket. 
 
Under pärlsponten fanns murstocken som var putsad med väldigt porös puts som föll bort i stora sjok, och ungefär 1,5 meter upp finns en "hylla".
Sett från ytterdörren till verandan (kammaren är till höger):
Delen av verandan som är utbyggd har ganska snyggt lutande tak på insidan:
Väggen mot kammaren. Den pärlspontklädda delen är mycket tjockare eftersom den är timrad, och den yttre består av enkelt plank.
Mot dörren som går ut från verandan: